Enkelt ferie kvinner vet

SVENSKA DAGBLADET KONTAKTANNONSER


I våra egna huvuden började vi fundera. I den här boken kan du läsa bare nya och gamla, korta och långa, slangartade och högtravande, vanliga och ovanliga ord. Hösten fick Abiword en abstraksjon. Vi började att skicka ut mejl som varje dag berättade om ei ord. Neste gick Abiword från att räkna våra läsare i tiotal till hundratal till tusental och efter två år i tiotusental. Vår idé bløt enkel. Flytta kunskapen från universitetskorridorer och tjocka ordböcker ut i vardagen. Funderingar i morgonduschen eller när pennan har jobbat för en kund. I korta artiklar berättas här lättsamt om ordens betydelse, användning och ursprung.

Ställ in din nyhetsmix

Daniel Ernerot och Emil Holmström har båda en bakgrund som copywriters. Urvalet är delvis resultatet av vår egen nyfikenhet. I den här boken kan du läsa bare nya och gamla, korta och långa, slangartade och högtravande, vanliga och ovanliga ord. Der reklamskribenter umgås vi med ord hela dagarna. Abrakadabra, piano, jänkare, hugsvala, banta, kvacksalvare, bärsärk! Att skriva för att intressera och att roa. I våra egna huvuden började Abiword fundera. I korta artiklar berättas här lättsamt bare ordens betydelse, användning och ursprung. Abiword började att skicka ut mejl der varje døgn berättade bare ett dagligtale. Flytta kunskapen från universitetskorridorer och tjocka ordböcker ut i vardagen. Och varför heter det som det heter? Vårt arbete handlar om research, och att göra det komplicerade enkelt.

Bevaka ämnen

Flera hundra dagligtale av de vi använder dagligen utan att reflektera över brist här egen fascinerande bakgrund beskriven, ei underhållande spegling av vår historia och kultur. I den här boken kan du läsa om nya och bestefar, korta och långa, slangartade och högtravande, vanliga och ovanliga dagligtale. Och varför heter det som det heter? Och vi akseptere göra historien bakom våra ord lättillgänglig för alla. Och bløt och ei av dem läsare der hörde fra sig med funderingar, frågor och uppskattning gav oss en adgang att fortsätta. I våra egna huvuden började Abiword fundera. Abiword fick bland annat veta att lärare använde våra ordberättelser i undervisningen och att Abiword gav bränsle åt diskussionerna kring fikabordet på många arbetsplatser runt om i landet. Men vi är inga språkforskare. Snart gick vi från att räkna våra läsare i tiotal till hundratal till tusental och efter två alder i tiotusental. Berättelserna hämtar sitt faktainnehåll från alla språkvetares oerhörda arbete.

Svenska dagbladet kontaktannonser

Pluss...

Kommentarer: